Huis > Nieuws > Inhoud

Onjuiste verwijdering van gevaarlijke chemicaliën kan de explosie van Anhui Chemical Plant veroorzaken

May 11, 2017

Een chemische fabriek ontplofte op 8 februari 's nachts in Tongling, Anhui. Volgens de foto's en video die gebruikers uploaden naar het internet, een plotselinge explosie, duur van 10 seconden of zo, vuurde de vuurrode lucht en hief een enorme "paddestoelwolk" op die de zwarte nacht verlichtte. De lokale gebruikers zeiden op micro-blog: "Zelfs wonen in de zeer afgelegen plek kan het rode licht zien, de grote trilling voelen en het geluid horen." De lokale brandweerman vermoedt dat het een fabrieksontploffing in een brandstofdepot betreft, vanwege aceton is de specifieke oorzaak van de brand ook onbekend.

Aceton is een ontvlambare en giftige kleurloze transparante vloeistof, volgens de nationale veiligheidsinformatiebladen voor gevaarlijke chemicaliën moet aceton worden opgeslagen in een koel, geventileerd magazijn en niet in de buurt van brand- en warmtebronnen. Het moet gescheiden van oxidatiemiddelen worden bewaard en moet worden voorzien van explosieveilige opslag- en ventilatievoorzieningen. Opslagruimten moeten zijn uitgerust met apparatuur voor rampenbehandeling en geschikt materiaal voor insluiting.

Veilig opslaan is een eenvoudige en praktische manier om brandgevaar te voorkomen. De veilige opslagkasten van SYSBEL voor brandbare vloeistoffen bereiken veilige opslag door de classificatie van chemisch beheer. Veilige opbergkasten maken gebruik van kleurbeheer en labelbeheer om gevaarlijke chemicaliën te identificeren, beheren en te differentiëren. SYSBEL ontvlambare vloeistofkast voor brandbare vloeistoffen met laag en gemiddeld ontvlammingspunt, SYSBEL brandwerende verfkast voor de opslag van verf, olie en andere ontvlammingsvloeistoffen met een hoog ontvlammingspunt, Polyethyleen zuur bijtende opslagkast voor opslag van bijtende vloeistoffen, SYSBEL Toxische behuizing voor opslag van giftige chemicaliën , SYSBEL Pesticiden Kast voor de opslag van pesticiden, pesticiden, ontsmettingsmiddelen en andere chemicaliën.

Naast het veiligheidsopslagsysteem (SCS) zijn er ook Spill prevention, Containment & Control-systeem (SPCC) en oogspoelsysteem (EWS), SYSBEL kan u helpen de risico's te verminderen en de persoonlijke en ecologische veiligheid te waarborgen.